Program cyklu warsztatów

Pierwsze, 1-dniowe spotkanie warsztatowe odbędzie się w Krakowie w styczniu 2013 r.; następnego dnia po konferencji inauguracyjnej

Tematyka:

 • legislacja w Szwajcarii i w Polsce;
 • aspekty techniczne;
 • ocena gminnego „potencjału” dachów/ścian w energooszczędności, redukcji CO2,
 • retencja wód opadowych;
 • analiza SEAP-ów; przygotowanie do DL.

 

Moduł DL - Distance Learning (luty – kwiecień 2013 r.)

Tematyka:

 • inwentaryzacja gminnego „potencjału dachów/ścian” (szacunkowe obliczanie łącznej, dostępnej powierzchni, energooszczędności i redukcji CO2, możliwości retencji wód deszczowych etc.)
 • praca własna uczestników warsztatów;
 • e-konsultacje/DL.

 

Drugie, 1-dniowe spotkanie warsztatowe odbędzie się we Wrocławiu w kwietniu 2013 r.

Tematyka:

 • analiza wykonanych w ramach DL inwentaryzacji;
 • scenariusze Dni Zielonych Dachów;
 • wybór budynków w gminach do zrealizowania w nich prac końcowych oraz wybór spośród nich 3 instalacji modelowych. W ramach pracy końcowej każda z 12 gmin opracuje wstępną koncepcję ogrodu na dachu/ścianie dla 1 budynku komunalnego.

 

Trzecie 2-dniowe spotkanie warsztatowe w Warszawie w maju 2013 r.

 • Tematyka 1. dnia: zielone dachy i żyjące ściany w SEAP-ch; omówienie 12 prac końcowych;
 • Tematyka 2. dnia: WARSAW TOUR - prezentacje polskich ogrodów na dachach/ścianach i spotkania z ich twórcami lub gospodarzami (np. Biblioteka UW; CH Arkadia, CN Kopernik etc.).

Z 12 wstępnych koncepcji ogrodów na dachach/ścianach budynków komunalnych wybrane zostaną 3, dla których przygotowane zostaną koncepcje modelowe z przeznaczeniem do realizacji po zakończeniu projektu.
Rady 3 gmin zaakceptują realizację w/w modelowych koncepcji. Trzy projekty modelowe zostaną zaprezentowane na konferencji końcowej w Bydgoszczy w maju 2014 r. i na stronie internetowej projektu oraz zgłoszone do biura CoM jako „wzorce doskonałości”.