Zielone dachy w Kościerzynie – utopia czy rzeczywistość?

Koncepcja ogrodów na dachach i zielonych ścian, będących kompensacją przestrzeni zielonej zajętej przez budynki, a także pozwalających na oszczędność energii jest wykorzystywana i bardzo popularna od około 100 lat w Szwajcarii. Wydawać się to może utopią w naszych warunkach, ale dzięki udziałowi Kościerzyny w polsko-szwajcarskim projekcie pt. „Ogród nad głową - czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów (gmin) na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu” w niedalekiej przyszłości może stać się też naszą rzeczywistością. Na początku września w ramach Projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités" z Krakowa, dofinansowanego z Funduszu Partnerskiego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w wizycie studyjnej w Szwajcarii uczestniczył przedstawiciel naszego miasta. W trakcie wyjazdu uczestnicy mogli zapoznać się z różnymi formami zastosowania ogrodów na dachach (płaskich i spadzistych) od małych ogrodów warzywnych przez łąki storczyków do ogrodów herbacianych i zielonych ścian.

Ważnym elementem programu była wizyta w ośrodku badawczym – Centrum wiedzy o Dachach Zielonych Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Zurychu. W trakcie wizyty szczególną uwagę zwracano na aspekty technologiczne, problemy związane z utrzymaniem zielonych dachów i ścian, a także rodzaje budynków na których są one prowadzone (m.in. mieszkalne, gospodarcze, szpital, centra handlowe). Udział w Projekcie to zupełnie nowa wiedza w temacie wydającym się jeszcze dziś, w naszych warunkach utopią, ale już nie długo z całą pewnością będzie rzeczywistością, dlatego warto obserwować doświadczenia Szwajcarii, a w stosownym czasie być prekursorem w tej dziedzinie.

Ewa Chmielecka
UM Kościerzyna
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta