Materiały edukacyjne, informacyjne i promocyjne

Z badania „Polacy o oszczędzaniu energii” (TNS OBOP/Rockwool Polska; 2009) wynika, że Polacy nie wiedzą, iż ponad 80 % czasu spędzamy w budynkach oraz jak wiele energii zużywamy na ogrzewanie, oświetlenie, ciepłą wodę, klimatyzację, sprzęt RTV i AGD itp. Tymczasem na podstawie badania „Chroń klimat: oszczędzaj energię – ocieplaj budynki” (Ecofys/Rockwool Polska; 2008) ocenia się, że w Polsce w budynkach zużywa się aż 40% krajowego zużycia energii.

W Polsce świadomość społeczna w zakresie potencjału energooszczędności budynków wciąż nie jest zadowalająca Brak również profesjonalnej kampanii informacyjnej nt. technologii zielonych dachów/ścian. Wg. danych z ekwartalnika „Dachy Zielone” (01/2010): Co wiemy o dachach zielonych? (sondaż uliczny w Warszawie): istnieje akceptacja społeczna dla tego typu rozwiązań (83% badanych chce mieszkać w budynku z dachem zielonym; 95% uważa, że „dachy” mają pozytywny wpływ na estetykę otoczenia i ekologię); jednak aż -60% uważa, że koszty ich realizacji są bardzo wysokie, co świadczy, że dla większości pojęcie to kojarzy się z wysokonakładowymi dachami intensywnymi (profesjonalny ogród - priorytet estetyczny). Tymczasem mało kto wie o możliwości zakładania tanich ogrodów ekstensywnych (prosta szata roślinna - priorytet ekologiczny).

W projekcie "Ogród nad głową" przygotowujemy wiele różnorodnych materiałów informacyjnych i edukacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi!