Warsztaty dla gmin

Warsztaty dla gmin na temat zielonych dachów i żyjących ścian odbędą sie w pierwszej połowie 2013 r. Będą obejmować trzy zjazdy; moduł e-learning/distance learning (DL) i przygotowanie pracy końcowej, a uczestnicy otrzymają certyfikaty ich ukończenia.