Cel

Transfer do polskich gmin szwajcarskiego know-how i najlepszych szwajcarskich praktyk w zakresie wykorzystania ogrodów na dachach i żyjących ścian w celu:

  • redukcji emisji CO2,
  • zwiększenia energoefektywności budynków,
  • poprawy retencji wody opadowej dla oszczędności energii w systemach ściekowych,
  • odtworzenia obszarów zieleni (bioróżnorodności) utraconych przez zabudowę terenu.