Rezultaty
 • 12 gmin członkowskich Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów włącza projekty ogrodów na dachach i żyjących ścian do swoich Planów działań na rzecz zrównoważonej energii i aktywizuje wokół tej inicjatywy społeczności lokalne organizując gminne Dni Zielonych Dachów
   
 • 3 z 12 gmin opracowują modelowe koncepcje żyjących ścian i ogrodów na dachach dla wybranych 3 budynków komunalnych
   
 • 3 opracowane w ramach projektu modelowe koncepcje ogrodów na dachach i żyjących ścian zostają wypromowane na forum europejskim jako „wzorce doskonałości” dla miast sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów
   
 • wielostronne porozumienie o kontynuacji współpracy podpisane przez Partnerów projektu i uczestniczące w nim polskie gminy
   
 • działania w celu otwarcia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu kierunku studiów podyplomowych lub innych kursów dotyczących ogrodów na dachach i ścianach