Działania

Projekt realizowany w okresie od maja 2012 r. do maja 2014 r. obejmie: 

 • opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, m.in.:
  • ulotki informacyjnej o partnerach, odbiorcach, celach, harmonogramie, produktach i rezultatach projektu,
  • broszury informacyjnej, stanowiącej kompendium wiedzy nt. projektu, z bogatą szatą fotograficzną, zawierającą opisy szwajcarskich i polskich przykładów ogrodów na dachach/ścianach,
  • strony internetowej projektu i konta na Facebooku,
  • kalendarza na 2015 rok (w języku polskim i niemieckim) z fotografiami najpiękniejszych zielonych dachów/żyjących ścian w Szwajcarii i w Polsce,
 • wyjazd studyjny do Szwajcarii (październik 2012 r.)
 • podręcznik dla gmin na temat ogrodów na dachach i żyjących ścian (wydany w styczniu 2013 r.)
 • konferencja inauguracyjna w Krakowie (18 stycznia 2013 r.)
 • warsztaty dla gmin na temat ogrodów na dachach i żyjących ścian (styczeń - maj 2013 r.) obejmujące trzy zjazdy; moduł e-learning/distance learning (DL) i przygotowanie pracy końcowej
 • Dni Zielonych Dachów w 12 gminach (czerwiec 2013 – maj 2014)
 • kampania informacyjno-promocyjna (promocja projektu na stronach internetowych, publikacja artykułów, wywiady w radio i TV, 1 numer e-kwartalnika poświęconego tematyce zielonych dachów i ścian)
 • konferencja końcowa w Bydgoszczy w maju 2014 r.