Korzyści ekonomiczne i ekologiczne
 • zwiększenie partycypacji społecznej i integracji gminnych społeczności poprzez wspólne zakładanie zielonych dachów i ścian na budynkach mieszkalnych, publicznych (szkoły, szpitale, urzędy), gospodarczych (garaże, parkingi) czy supermarketach stanowi alternatywę dla tradycyjnej termomodernizacji, wykonywanej często przez obce (spoza rodzimego rynku) firmy i prowadzącej do nieestetycznej uniformizacji osiedli oraz niszczenia lokalnych siedlisk ptaków etc.;
   
 • 20-30% oszczędności energii w porównaniu z dachami konwencjonalnymi
   
 • dostępność niskonakładowej technologii poprawy energoefektywności budynków (dachy ekstensywne) jako optymalnego rozwiązania dla gmin wobec kryzysu i zakazu przekraczania 60% granicy zadłużenia, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych (2011);
   
 • łagodzenie efektu „wysp ciepła” (emisja ciepła przez samochody, budynki, nawierzchnie dróg) ): wilgoć z dachowej/ściennej roślinności pochłania ciepło ochładzając otoczenie;
   
 • absorpcja wody deszczowej i ograniczenie powodzi: dachowa/ścienna roślinność działa jak gąbka, łagodzi gwałtowny odpływ, odciąża system kanalizacyjny oraz filtruje/oczyszcza deszczówkę odprowadzaną do rzek najczęściej bez oczyszczania;
   
 • redukcja ilości CO2: ok. 9 m2 powierzchni dachowej/ściennej roślinności pochłania tyle samo CO2/rok co drzewo o wysokości ok. 4m;
   
 • edukacja na temat odtwarzania utraconej wskutek urbanizacji powierzchni zielonej, tworzenia miejsc wypoczynku, odbudowy ekosystemów (ptaki, rośliny, owady), uprawy roślin ozdobnych/konsumpcyjnych, nowych wzorców konsumpcji tj. zapotrzebowania społecznego na architekturę ekologiczną;
   
 • większe zapotrzebowanie społeczne na architekturę ekologiczną.