2. warsztaty na temat zakładania zielonych dachów i ścian

W dniu 17 kwietnia 2013 we Wrocławiu odbył się drugi z cyklu warsztatów dla gmin poświęconych tematyce zakładania zielonych dachów i żyjących ścian. Spotkanie zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w ramach projektu „OGRÓD NAD GŁOWĄ, czyli szwajcarskie zielone dachy i żyjące ściany modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu”. Projekt jest współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W warsztatach wzięły udział 33 osoby, w tym przede wszystkim przedstawiciele gmin uczestniczących w projekcie oraz przedstawiciele firm działających w tym sektorze.

Podczas warsztatów omówione zostały następujące tematy:

  • roślinność jako element projektu dachu i ściany
  • zielone ściany - dokumentacja i realizacja
  • wykonanie systemów złożonych dla zielonych dachów oraz uwarunkowania techniczne budowy niesystemowych dachów zielonych
  • wstępne inwentaryzacje potencjału w gminach zakresie zakładania zielonych dachów i ścian
  • scenariusze Dni Zielonych Dachów, których celem jest zainteresowanie mieszkańców i lokalnych przedsiębiorstw tematyką ogrodów na dachach i ścianach

Przed warsztatami przedstawiciele gmin dokonali wstępnej inwentaryzacji „gminnego” potencjału dachów i ścian i przy wsparciu ekspertów z Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, partnera projektu, dyskutowali wstępne koncepcje ogrodu na dachu lub ścianie dla wybranego budynku komunalnego.

Program spotkania

Prezentacje

Galeria zdjęć