Warsztaty na temat zakładania zielonych dachów i ścian
Zdj. 1. Uczestnicy warsztatów

W dniu 17 stycznia 2013 r. w Krakowie odbył się pierwszy z cyklu warsztatów dla gmin poświęconych tematyce zakładania zielonych dachów i żyjących ścian. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w ramach projektu „OGRÓD NAD GŁOWĄ, czyli szwajcarskie zielone dachy i żyjące ściany modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu”. Projekt jest współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W warsztatach wzięło udział 25 osób, w tym przede wszystkim przedstawiciele gmin uczestniczących w projekcie, którzy z zielonymi dachami i żyjącymi ścianami mieli okazję zapoznać się już podczas podróży studyjnej do Szwajcarii. Teraz, pod okiem ekspertów z Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, partnera projektu, podejmą się oni opracowania wstępnej koncepcji ogrodu na dachu lub ścianie dla wybranego budynku komunalnego.


Podczas warsztatów omówione zostały następujące tematy:

  • prawne uwarunkowania zielonych dachów i żyjących ścian w samorządach lokalnych;
  • ocena potencjału oszczędności energii charakteryzującego „gminne” dachy i ściany;
  • ocena potencjału redukcji emisji CO2 oraz retencji wód opadowych charakteryzującego „gminne” dachy i ściany;
  • włączenie projektów zielonych dachów i żyjących ścian do lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii.
Zdj. 2. Zygmunt Kuc z Urzędu Miasta Dzierżoniowa prezentuje prawne uwarunkowania zielonych dachów i żyjących ścian

Każda z wygłoszonych prezentacji kończyła się dyskusją, podczas której uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi zielonych dachów i żyjących ścian, a zaproszeni eksperci wyjaśniali nurtujące ich kwestie. Ogólnie stwierdzono, iż w gminach istnieje duże zainteresowanie zakładaniem ogrodów na dachach i ścianach, głównie z uwagi na ich zdolność retencji wód opadowych i poprawy izolacji termicznej budynków, brakuje jednak doświadczeń w tym zakresie. Właśnie dlatego realizacja projektu „Ogród nad głową…” ma tak duże znaczenie.

Oprócz wyżej wymienionych tematów podczas warsztatów omówione zostały także kolejne działania projektowe. Do kolejnego spotkania, które odbędzie się w kwietniu 2013 r. we Wrocławiu, uczestnicy projektu dokonają wstępnej inwentaryzacji „gminnego” potencjału dachów i ścian (szacunkowe obliczenie łącznej dostępnej powierzchni, potencjału redukcji zużycia energii i emisji CO2 oraz potencjału retencji wód opadowych) oraz opracują scenariusze Dni Zielonych Dachów, których celem będzie zainteresowanie mieszkańców i lokalnych przedsiębiorstw tematyką ogrodów na dachach i ścianach. Aby pomóc gminom w realizacji tych działań uruchomiony zostanie tzw. moduł „distance learning”, za pomocą którego przedstawiciele gmin będą mogli na bieżąco podnosić swoją wiedzę na temat zakładania zielonych dachów i ścian oraz konsultować z ekspertami nurtujące ich kwestie.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy wzięli udział w spotkaniu Polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów. Platforma została założona przez Stowarzyszenie jesienią 2011 roku i skupia polskie miasta i gminy zaangażowane w działania na rzecz ochrony klimatu, jak również różnego rodzaju organizacje, które pragną wspierać je w ich wysiłkach. Platforma ma wspierać wdrażanie w Polsce inicjatywy pn. Porozumienie Burmistrzów, której uczestnicy dobrowolnie zobowiązują się do przekroczenia celów polityki klimatyczno-energetycznej UE poprzez ograniczenie na swoim terenie emisji CO2 o co najmniej 20% do 2020 roku.

Podczas spotkania Platformy, któremu przewodniczył Zbigniew Michniowski, Zastępca Prezydenta Bielska-Białej i Prezes Zarządu Stowarzyszenia, dyskutowano w jaki sposób zachęcić więcej polskich miast do przystąpienia do tej ambitnej inicjatywy. Zwłaszcza że zrównoważone planowanie energetyczne – oprócz pozytywnych efektów w obszarze ochrony środowiska i klimatu – może przynieść także szereg korzyści w sferze ekonomicznej i społecznej.

Program warsztatów

Poniżej można pobrać w formie plików PDF prezentacje wygłoszone podczas warsztatów:

Galeria zdjęć